Vison Oy - muutamme tapaa toimia

Systeemisiä muutoksia radikaalista ajattelusta

Johtavat julkisen hallinnon tilaajat ja kansainvälisesti kilpailukykyisimmät yritykset ovat kehittäneet itselleen systeemisten muutosten avulla asiakkaita palvelevat toimintatavat ja prosessit. Systeemisillä muutoksilla tarkoitetaan sananmukaisesti koko toiminnan ja monen eri sektorin rajat ylittävän toimintamallin tai prosessin kokonaisvaltaista muuttamista. Tällaiset muutokset syntyvät radikaalista ajattelusta, vanhojen tapojen kyseenalaistamisesta, uusien innovaatioiden hyödyntämisestä tai teknologioiden käyttöönotosta. Parhaimmillaan muutokset syntyvät vain yksinkertaisesti oppimalla toisilta ja tekemällä yhteistyötä, jolla tähdätään yhteisiin tavoitteisiin.

Asiakaslähtöisyyttä ja arvoa rahalle

Rakentaminen, julkiset palvelut ja tietojärjestelmät ovat usein liian kalliita toteuttaa tai eivät vastaa asiakkaiden odotuksia, vaikka Suomessa kyetäänkin musiikkitalojemme, peruskouluopetuksemme tai tietojärjestelmiemme kaltaisiin maailmanluokan ratkaisuihin. Kiinteistö- ja rakennusalan palvelut kuten julkinen terveydenhuolto tai tietojärjestelmähankkeet voidaan kuitenkin toteuttaa nykyistä laadukkaammin, kustannustehokkaammin ja käyttäjiään varten juuri systeemisten muutosten avulla. Tällaiset muutokset edellyttävät rajat ylittävää yhteistyötä sekä aitoa asiakaslähtöisyyttä ja arvoa rahalle –ajattelua.

Tuottavuutta ja hyvinvointia

Vison Alliance Partners Oy:n missiona on auttaa alan toimijoita tekemään systeemisiä muutoksia asiakastyytyväisyyden, tuottavuuden ja hyvinvoinnin parantamiseksi. Vison toimii fasilitaattorina, valmentajana ja asiantuntijana muutosprosessissa kohti näitä tavoitteita.

Jotta asiakkaamme saavuttaisivat tavoitteensa ja enemmän, painotamme toiminnassamme etenkin aikaista osapuolten integrointia, Lean-ajattelua sekä arvoa rahalle. Palvelumme sopivat niin isompiin kuin pienempiinkin systeemisiä muutoksia vaativiin hankkeisiin, projektien ja palveluiden hankintoihin ja läpivienteihin, julkisen sektorin hankintoihin ja jopa hyvinvointipalveluihin tai toimialojen organisaatioiden muutos- ja kehittämisprojekteihin.


Uutiset

Neuvottelumenettelyt käytännössä -koulutus 29.8.2017 (03.07.2017)
Vison järjestää elokuussa koulutuksen, jossa perehdytään, miten neuvottelumenettelyjä käytetään kiinteistö- ja rakennusalan hankinnoissa. Visonilta paikalla ovat..

Vison Tammelan stadionin hankekonsultiksi (27.06.2017)
Tampereen kaupunki on valinnut Vison Oy:n Tammelan stadionin hankekonsultiksi. Kaupunki suunnittelee stadion-kortteliin uutta 6500 katsojan jalkapallostadionia sekä..

Anna-Maija Hietajärvestä Vison Oy:n 1. tohtori (15.05.2017)
Vison Oy:n Anna-Maija Hietajärvi väitteli 12.5. allianssimallien vaatimasta uudenlaisesta kyvykkyydestä. Anna-Maijan väitöskirjan mukaan allianssimalleissa vaaditaan..

LEAN RAKENTAJILLE -KOULUTUS 17.5. (21.04.2017)
Vison järjestää yhteistyössä Mittaviiva Oy:n kanssa toukokuun 17. päivä koulutuksen Lean-johtamisfilosofiasta. Visonilta paikalla ovat puhumassa Lauri Merikallio..

Lauri Laukkanen Visonin projektipäälliköksi (20.03.2017)
DI Lauri Laukkanen liittyy Vison Oy:n tiimiin uutena projektipäällikkönä. Laukkanen on toiminut aiemmin projektipäällikön tehtävissä muun muassa Rakennuttajatoimisto..

Taideyliopiston uudishankkeessa neljän joukkueen välinen kilpa (20.03.2017)
Taideyliopisto kilpailuttaa uudishankkeensa suunnittelun ja rakentamisen vuokrasopimuksella. Taideyliopisto toteuttaa Teatterikorkeakoulun viereiselle Myllytontille..

17.03.2017  Julkiset tilaajat käynnistävät 800.000 euron T&K-hankkeen
16.03.2017  Raide-Jokerin suunnittelijoiden kilpailutus on alkanut
14.03.2017  Anna-Maija Hietajärvi Visonin erityisasiantuntijaksi
21.02.2017  Maarit Taponen Visonin assistentiksi
09.02.2017  Vison Oy Raide-Jokerin hankintakonsultiksi
07.02.2017  LEAN RAKENTAJILLE -KOULUTUS 9.3. - Täynnä